0300 870 515 (0,79 € / min + pvm) caddiemaster@virpiniemigolf.fi

Virpiniemi Golf Club Ry:n kenttä- ja peliohjesääntö

PELIOIKEUDET

Pelaajalla tulee olla pelioikeus tai kertapelioikeus Virpiniemen Golfkentälle.

Osakkeisiin kuuluva pelioikeus

Pelaaja voi ottaa osakkeeseen kuuluvan pelioikeuden käyttöönsä, kun kaikki erääntyneet maksut on maksettu golfyhtiölle ja golfseuralle.

B-, C- ja D-osakkeiden henkilökohtaisen pelioikeuden käyttäjä on nimettävä vuosittain eikä käyttäjää voida vaihtaa ilman yhtiön erikseen antamaa suostumusta lukuun ottamatta osakkeen omistajanvaihdosta kauden aikana.

D-osakkeisiin kuuluvien kertapelioikeuksien (pelilippujen) käyttäjien nimet on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon etukäteen ellei pelaaja ole kyseisen osakkeen omistaja. Ilmoituksessa, joka on paras tehdä sähköpostilla, on ilmoitettava luovutettujen kertapelioikeuksien määrä, luovutuksensaajan nimi ja kotiseura. Mikäli caddiemaster joutuu erikseen selvittämään kertapelioikeuden luovuttamiseen liittyviä kysymyksiä, peritään 10 €:n toimistomaksu. Kertapelioikeutta ei voida puolittaa, kuin ainoastaan klo 18 jälkeen olevissa lähdöissä. Vieraspelaajat eivät voi käyttää kertapelioikeutta kilpailuissa, vaan heiltä peritään kilpailu green fee osallistumismaksun yhteydessä. Tasoitusrajat koskevat myös kertapelioikeudella pelaavia vieraspelaajia. Kertapelioikeudet ovat pelikausikohtaisia.

Vuokrapelioikeus

Mikäli pelaaja on vuokrannut pelioikeuden osakkeenomistajalta, vuokraamisesta on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon ennen vuokraoikeuden käyttöönottamista. Käyttäjää ei voida vaihtaa pelikauden aikana ilman yhtiön erikseen antamaa suostumusta. Vuokrapelioikeudella pelaavan tulee olla Virpiniemi Golf Club Ry:n jäsen.

Junioripelioikeus

Junioripelioikeuden voi saada enintään 22-vuotias pelaaja, joka on Virpiniemi Golf Club ry:n jäsen.

Opiskelijapelioikeus

Opiskelijapelioikeuden voi saada voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen läsnäolotodistuksen esittävä henkilö, joka on Virpiniemi Golf Club ry:n jäsen ja 92-syntynyt tai nuorempi.

Green Fee pelaaja

Vieraspelaaja voi ostaa green feen caddiemasterin toimistosta hinnastossa määriteltyyn hintaan.

Green fee oikeuttaa yhteen pelikierrokseen golfkentällä. Green feetä ei voi puolittaa.

SGS:n jäsenet

Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet voivat varata pelioikeuden sekä lähtöajan 7 päivää eteenpäin. Lähtökohtaisesti pelaajalla on mahdollisuus kiertää yksi kierros kentällä kunkin kesän aikana. Jos kuitenkin samalle tai seuraavalle päivälle on vapaa SGS pelioikeus, on se mahdollista varata, vaikka kentällä olisi jo aikaisemmin kuluvan kesän aikana pelannut. SGS:n kortti on aina esitettävä caddiemasterille. Lisäksi SGS jäsen maksaa erikseen sovitun 20€ toimistomaksun.

Jäsen- ja tasoituskortti

Jäsen- ja tasoituskortin saaminen edellyttää jäsenyyttä sekä pelioikeutta (osakkuus tai vuokrattu pelioikeus) Virpiniemen Golfin kentälle.

HINNASTO

Vastikkeet

Hoitovastike B- ja C-osakkeet 700 €, D-osake 1050 €, C2-osake 420 €.

Vuokrapelioikeus

990 €

Junioripelioikeus

250 €

Opiskelijapelioikeus

460 €

Green Fee

Arkisin 55 €, viikonloppuisin 60 €, juniorit 25 €

Osakkaan vieraana samassa peliryhmässä pelatessa vieraspelaajan green fee on 35€. Ei voida yhdistää muihin alennuksiin. Osakkaan vieraana pelaaminen ei voi olla säännöllisen pelaamisen muoto. Yksi pelaaja voi pelata maksimissaan kolme kertaa kesässä osakkaan vieraana. Osakkaalla voi olla yhdessä lähdössä 1-3 vierasta.

Golfliittoon kuulumattomille ja ulkomailla jäsenenä olevalle pelaajalle vakuutusturva 2€.

Golfauto

40 € / kierros

Golfkärryt

vapaasti käytettävissä ilman eri maksua

Bägikaappi

Osakkeenomistajat 50€/kausi, muut 80€/kausi

Rangepoletit

2 € / n. 40 palloa

LÄHTÖAIKOJEN VARAAMINEN

Lähtöaikojen varaaminen tapahtuu ensisijaisesti yhtiön kotisivuilla Nexgolf-varausjärjestelmän kautta tai puhelimitse caddiemasterin toimistosta 0300870515. Varaaminen on mahdollista myös paikan päällä.

Osakkaalla voi olla voimassa enintään 6 lähtöaikaa. Osakkaat voivat varata lähtöaikoja 9 päivää eteenpäin. Osakkaat voivat myös varata tasatuntiaikoja jo seuraavalle päivälle puhelimitse ja paikan päällä. Osakkaalla on oikeus varata lähtöaikoja itselleen ja ryhmässään pelaavalle vieraalleen myös Meren aamuysille ja tasatuntiaikoihin.

Vuokrapelioikeuden haltijalla voi olla voimassa enintään 3 lähtöaikaa. Varaus voi koskea lähtöaikoja 7 päivää eteenpäin.

Pelilipuilla pelaavalla ViGC ry:n jäsenellä voi olla voimassa kerallaan 1 lähtöaika, jonka hän voi varata 7 päivää eteenpäin.

Vieraspelaajat voivat varata arkisin lähtöajan 3 päivää eteenpäin ja viikonloppuisin edellisenä päivänä.

LÄHTÖAIKOJEN PERUUTTAMINEN

Varattu lähtöaika, jota ei voida käyttää, on aina peruutettava. Peruuttaminen on tehtävä viimeistään 12 tuntia ennen varattua lähtöaikaa. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta tai myöhässä perutusta lähtöajasta golfyhtiöllä on oikeus veloittaa 50 €.

Mikäli pelaaja rikkoo ajanvaraussääntöjä, voidaan hänen kaikki varauksensa ja varausoikeutensa peruuttaa määräajaksi, kuitenkin vähintään viikoksi.

MYÖHÄSTYMINEN LÄHTÖAJASTA

Jos epäilet, että myöhästyt lähtöajasta, ilmoita siitä heti caddiemasterille. Jos myöhästyt omasta lähtöajastasi, se on valitettavasti mennyt. Caddiemaster voi yrittää mahdollisuuksien mukaan siirtää lähtöaikaasi. Turvallisuuden vuoksi lähdöstä myöhästyneet pelaajat eivät saa lähteä kentälle kävelemään ryhmänsä perään tai lähteä pelaamaan väliin.

ILMOITTAUTUMINEN

Pelaajan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti caddiemasterin toimistossa hyvissä ajoin ennen varattua lähtöaikaa. Jos caddiemasterin toimisto ei ole vielä auki (aamulla), ilmoittautuminen voi tapahtua myös kierroksen jälkeen tai tauolla.

KIERROKSELLE LÄHTEMINEN

Lähtöaika tarkoittaa sitä aikaa, jolloin ryhmän tulee aloittaa pelikierroksen ensimmäisellä väylällä.

Ota huomioon, että klubitalolta menee viisi minuuttia kävellen ykköstiille. Voit siirtyä hyvissä ajoin ykköstiin lähellä olevalle penkille odottamaan lähtöaikaasi. Tällöin on huomattava, ettei aikaisemmin lähteviä pelaajia saa häiritä.

PELAAJAA JA PELIRYHMÄÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Pelaajan tulee olla suorittanut green card ja hänellä tulee olla pelioikeus kentälle. Tasoituskortti on esitettävä vastaanotossa vaadittaessa. Aloittelijat voivat pelata seuran jäsenen ohjaamina 9 reikäisen kipinäkierroksen, joka maksaa 20 €.

Pelaajat, joiden tasoitus on 36-54, pelaavat punaiselta/aloittelijateeltä. Peliryhmässä voi olla enintään neljä pelaajaa, ja peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus voi olla enintään 108.

Vieraspelaajan tasoitus voi olla enintään 36, ellei hän ole osakkaan vieraana. Osakkaan mukana tasoitus voi olla korkeampikin ja tällöin osakas on vastuussa ryhmän sujuvasta etenemisestä ja toiminnasta kentällä.  Muissa tapauksissa ryhmän alhaisimmalla tasoituksella pelaava vastaa em. asioista. Caddiemaster voi joissain tilanteissa poiketa tasoitusrajoista. Tästä esimerkkinä hiljaisien lauantai-iltojen klo 15 jälkeiset tarjouslähdöt.

Caddiemaster voi harkintansa mukaan täydentää peliryhmiä, vaikka em. rajat ylittyisivätkin.

Valvojalla on oikeus jakaa peliryhmä, jos peli etenee hitaasti tms. pelaamiseen liittyvästä syystä.

VARUSTEET, GOLFKÄRRYT

Pelaajalla tulee olla asianmukainen golfvarustus. Siihen sisältyy minimissään oma mailasetti, laukku, greenihaarukka, omat pallot ja asianmukainen golfvaatetus. Metallipiikkisten kenkien käyttäminen on kielletty. Golfkärryt ovat maksuttomia ja ne on käytön jälkeen palautetaan omille paikoilleen.

GOLFAUTON KÄYTTÄMINEN

Kentällä voidaan käyttää vain yhtiön hyväksymiä golfautoja, joita voi vuokrata caddiemasterilta. Pelaaja on velvollinen tutustumaan golfauton turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattamaan niitä. Golfautolla liikutaan pääasiallisesti polkuja ja väylien reunoja pitkin. Tiillä, viheriöillä, hiekkaesteissä ja metsässä ajo on kielletty. Kenttämestari voi kieltää golfautojen käytön kentän kulumisen hillitsemiseksi tai vaurioiden estämiseksi. Pelaaja vastaa itse golfautolle aiheuttamistaan vahingoista. Golfautojen kuljettamiseen vaaditaan vähintään M- eli niin sanottu mopokortti 1.1.1985 ja sen jälkeen syntyneiltä ajajilta. Golfautoja koskevat normaalit tieliikenteen lait ja asetukset. Pelaaja saa käyttää golfautoa kilpailuissa vain esittämällä lääkärintodistuksen.

PELAAMINEN

Pelaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota pelinopeuteen. Tavoiteaika kierrokselle on 4 tuntia 20 minuuttia. Tämä pitää sisällään pakollisen 10 minuutin tauon puolivälissä. Väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Sujuva pelaaminen edellyttää, että pelaaja valitsee mailansa ja valmistautuu etukäteen lyöntiinsä. Harjoituslyöntejä ja heilautuksia on syytä rajoittaa ja avauslyöntipaikoilla harjoituslyönnit tulee tehdä lyöntipaikan ulkopuolella. Puttaaminen suoritetaan ripeästi turhia mittaamisia ja tutkimisia välttäen. Lyöntijärjestyksessä on syytä noudattaa periaatetta, että se lyö, joka on ensimmäisenä valmiina. Pelaajien on hyvä seurata pelikavereidensa lyöntejä ja pallon putoamispaikkoja, jotta vältyttäisiin turhilta etsimisiltä. Mikäli pallo suuntautuu varsinaisen pelialueen ulkopuolelle, varapallo tulee lyödä aina. Kadonneen pallon etsimiseen saa käyttää aikaa enintään viisi minuuttia.

Tarvittaessa takaa tulevalle ryhmälle annetaan ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallo voi aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä FORE. Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt lyöntisi.

Huomioi erityisesti kentällä työskentelevät kentänhoitajat. Et saa lyödä ennen kuin kentänhoitaja on antanut selvän merkin (käden heilautus), jos kentänhoitajia työskentelee väylälläsi.

Ole erityisen tarkkana väylällä 12 avauslyöntisi ja varsinkin sitä seuraavan lyöntisi suhteen. Väylä 12 sijaitsee karavaanarialueen vieressä. Suuntaa lyöntisi niin, ettei pallo päädy karavaanarialueelle. Jos jostain syystä näin kuitenkin tapahtuu, palloa ei saa mennä hakemaan alueelta. Tapahtumasta on ilmoitettava heti kierroksen jälkeen ehdottomasti caddiemasterille mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten.

Kentällä on noudatettava hyviä tapoja, golfetikettiä, siisteyttä ja järjestystä.

Kentällä ei saa turhaan huutaa tai muutoinkaan häiritä kanssapelaajia ja ulkopuolisia.

Tupakannatsojen jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty. Tupakat on tumpattava tuhkakuppeihin tai kerättävä mukaan purkkeihin.

Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin tiiauspaikoilla.

Lemmikkieläinten tuominen kentälle on kielletty.

Jos pelaaja joutuu käymään bunkkerissa, kaikki jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.

Pallon alastulojäljet viheriöillä on ehdottomasti korjattava greenihaarukalla. Greenihaarukan oikea käyttötapa on esitetty vastaanotossa ja Virpiniemi Golfin kotisivuilla ja se on kaikkien pelaajien syytä opetella kunnolla. PELIRYHMÄSI POISTUESSA GREENILTÄ SINNE EI SAA JÄÄDÄ YHTÄKÄÄN KORJAAMATONTA ALASTULOJÄLKEÄ.

Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.

Väylillä on lyöntien johdosta irronneet turpeet asetettava paikoilleen.

Teebokseissa täytetään lyöntijälki hiekka-nurmiseoksella.

Pallojen onkiminen vesiesteistä on kielletty.

Ukkosella pelaaminen on kielletty. Valvoja pyrkii antamaan merkin päälle nousevasta ukkosesta. Palaa heti Klubitalolle mahdollisuuksiesi mukaan. Ukkosen sattuessa lähtöajat perutaan.

Pakkasella ja kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.

Paikallisohjesäännössä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä pelaamisesta kentän eri paikoissa.

KILPAILUT

Pääsääntöisesti kenttä suljetaan muulta pelaamiselta kilpailujen ajaksi. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailusääntöjä ja mahdollisesti muita annettuja määräyksiä.

VAHINGOT

Kenttää ja kentällä olevaa kalustoa on käsiteltävä varoen ja huolellisesti. Jokainen pelaaja on itse vastuussa omasta pelaamisestaan ja lyönneistään sekä niillä mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Erityisesti on varottava lyömästä palloa kentän rajojen ulkopuolelle, missä kulkee teitä ja sijaitsee asutusta. Mikäli pelaaja on lyönyt pallon kentän rajojen ulkopuolelle ja aiheuttanut vahinkoa, on siitä viimeistään heti pelikierroksen jälkeen raportoitava caddiemasterin toimistoon.

Samoin mikäli golfkentälle, sen kalustolle tai ulkopuolisille on aiheutunut vahinkoa, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti caddiemasterin toimistoon. Myös muiden aiheuttamista vahingoista ja kentällä havaituista vioista tai puutteista on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon.

Kaikki kentällä pelaavat jonkin kotimaisen golfseuran jäsenet kuuluvat Suomen Golfliiton vakuutusturvan piiriin. Mikäli olet lyönyt pallosi kentän rajojen ulkopuolelle ja olet aiheuttanut vahinkoa, ilmoita asiasta välittömästi caddiemasterin toimistoon ja täytä vahinkoilmoitus. Näin varmistat asian selvittämisen ja vakuutuskorvauksen saamisen. Vakuutusteknisistä syistä muistathan aina ilmoittautua lähtiessäsi pelaamaan.

KENTÄN VALVONTA

Pelaamista valvovat caddiemasterit, kapteenit, kenttämestari ja yhtiön erikseen asettamat valvojat.

Pelaajien on noudatettava heidän ohjeitaan. Heillä on oikeus jakaa tai yhdistää ryhmiä pelin kuluessa, mikäli he katsovat sen olevan aiheellista pelin sujumisen kannalta.

KENTTÄOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäohjesäännön noudattamista caddiemasterit, kapteenit ja kenttämestari ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään ilmoitus pelaajan kotiseuraan. Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto etikettirikkeen, hitaan pelin tai muun syyn vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko Virpiniemi Golf Club ry:n kapteenit tai yhdistyksen toiminnanjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

[Päivitetty 10.2.2017]