0300 870 515 (0,79 € / min + pvm) caddiemaster@virpiniemigolf.fi

Virpiniemi Golfin paikallissäännöt

1. Tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti. Väylän 15 viheriötä kiertävältä tieltä voi vapautua viheriön oikealla puolella olevalle pudotusalueelle.

2. Hiekkaesteiden irtokivet saa rangaistuksetta poistaa.

3. Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
Vapautuminen rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti.

4. Sinisillä paaluilla merkitään korjauksenalaista aluetta, josta saa pelata ja sinivalkoisilla paaluilla korjauksenalaista aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 25-1 mukaisesti.

5. Hiekkaesteessä oleva veden aiheuttama valumaura on kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 25-1(ii) mukaisesti.

6. Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Laitteen käyttäminen mittaamaan muita peliin vaikuttavia tekijöitä (esimerkiksi tuulen nopeutta tai kentän kaltevuutta) on säännön 14-3 rikkomus. Ensimmäisestä rikkomuksesta rangaistus on lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja seuraavasta hylkäys kilpailusta.

7. Väylän 1 vasemmalla puolella oleva ”Out of Bounds” –alue on suojelualue, minne ei saa mennä hakemaan tai etsimään palloa.

8. Pallon mennessä vesiesteeseen väylällä 11 voi pallon pudottaa säännön 26-1
mukaisesti viheriön vasemmalla puolella olevalle pudotusalueelle.

9. Pelattaessa reikää 13 ovat 12. reiän ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja ja niiden poistaminen on kielletty. Paalujen reiän 13 puoleinen sivu on musta (ei out of bounds). Vapautuminen rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti.

10. Pallon mennessä vesiesteeseen väylällä 15 voi pallon pudottaa säännön 26-1 mukaisesti viheriön oikealla puolella olevalle pudotusalueelle. Jos pallon epäillään kadonneen, on pelaajalla ajan säästämiseksi mahdollisuus lyödä varapallo, vaikka alkuperäisen pallon epäiltäisiin olevan vesiesteessä. Jos pelaaja lyö varapallon ja alkuperäinen pallo löytyy vesiesteestä, pelaaja voi joko lyödä alkuperäistä palloa esteestä tai jatkaa varapallolla, mutta pelaaja ei voi enää pudottaa alkuperäistä palloa säännön 26-1 mukaisesti.

11. Väylän 17 veistos on kentän oleellinen osa, josta ei saa vapautusta.

12. Paikallissäännöllä muokataan Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

13. Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan. Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Paikallissäännön rikkomisesta rangaistus on lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys.

Virpiniemen toimintaohje: väylän 9. jälkeen kymmenen minuutin tauko klubitalolla.