0300 870 515 (0,79 € / min + pvm) caddiemaster@virpiniemigolf.fi

Virpiniemi Golfin paikallissäännöt 2019

 1. Kaikki kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla. Väylän 15 viheriötä kiertävältä tieltä voi vapautua viheriön oikealla puolella olevalle pudotusalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla.
 1. Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja, ja niiden poistaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.
 1. Sinisillä paaluilla merkitään korjauksenalaista aluetta, josta saa pelata ja sinivalkoisilla paaluilla korjauksenalaista aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.
 1. Bunkkerissa olevat veden valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.
 1. Väylän 1 vasemman puolen metsän ulkona oleva alue on kiellettyä pelialuetta, minne ei saa mennä hakemaan tai etsimään palloa. Pelaajan täytyy vapautua Säännön 16.1f (2) mukaisesti, jos hänen pallonsa on kielletyn pelialueen ulkopuolella ja mikä tahansa kielletyllä pelialueella oleva haittaa hänen aiotun lyöntiasentonsa aluetta tai svingin vaatimaa tilaa. Tällöin pelaaja ei saa pelata palloa sijaintipaikaltaan.
 1. Pallon ollessa estealueella väylällä 11 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:
 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti
 • Pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön vasemmalla puolella olevalle pudottamisalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.
 1. Pallon ollessa estealueella väylällä 15 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:
 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti
 • Pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön oikealla puolella olevalle pudottamisalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.
 1. Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua kiinteästä haitasta säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
 • Poikkeus: Vapautumista ei sallita, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.
 1. Kun pallo on punaisessa estealueessa väylällä 3, pelaaja voi ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa pallon alkuperäisen estealueen vastakkaiselle puolelle:
 • Vertailupiste on estealueen vastakkaisella puolella oleva piste, joka on yhtä kaukana reiästä kuin se piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on kaksi mailan mittaa
 1. Pelaajan käyttäessä linjassa taaksepäin -vapautumista ei ylimääräistä rangaistusta tule, jos pelaaja pelaa vapautumisalueelle pudotettua, mutta vapautumisalueen etupuolelle pysähtynyttä palloa, kunhan pallo pelattaessa on korkeintaan yhden mailan etäisyydellä kohdasta, jossa se ensin kosketti maata pudotessaan, mutta ei lähempänä reikää kuin alkuperäinen pallon paikka tai arvioitu kohta, jossa pallo ylitti rangaistusalueen rajan. Tämä paikallissääntö ei muuta linjassa taaksepäin -vapautuksen ottamistapaa sitä koskevassa säännössä
 2. Ulkorajoilla olevat verkot: Väylän 1 oikealla reunalla oleva verkko tolppineen ja väylän 17 vasemmalla reunalla oleva verkko  tolppineen ovat ulkorajan merkkejä, eikä niistä voi vapautua ilman rangaistusta. Väylän 12 vasemmalla reunalla oleva verkko, niiltä osin kuin se on kentän alueella, on kiinteä haitta, josta voi vapautua ilman rangaistusta.

 

 

Paikallissäännön rikkomisesta rangaistus on yleinen rangaistus (lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys).

 

Virpiniemen toimintaohje: Väylän 9. jälkeen kymmenen minuutin tauko klubitalolla.