13.03.2021

Pelaamisen käytännöt Virpiniemi Golfissa kaudella 2021

Virpiniemi Golf Oy:n hallitus on kokouksessaan päivittänyt pelaamisen käytäntöjä kaudelle 2021.

 

OSAKASEDUT

Virpiniemi Golf tarjoaa monenlaisia etuja osakkeenomistajille. Osakasetujen haltijoiden määrää on tarkennettu.

B-, C-, ja C2-osakkeiden osakasedut kuuluvat yhdelle henkilölle, joka on osakkeen virallinen omistaja.

D-osakkeiden osakasedut kuuluvat osakkeen viralliselle omistajalle. Yksityisomistuksessa olevan D-osakkeen omistaja voi lisäksi nimetä osakasedut toiselle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Yritysten omistamissa D-osakkeissa yritys voi määrittää osakasedut kahdelle yrityksessä toimivalle henkilölle. Yksityisomistuksessa olevan D-osakkeen osakkeenomistajan tulee vuosittain ilmoittaa mahdollinen toinen osakasetujen käyttäjä Caddiemasterille. Yritysomistuksessa olevien D-osakkeiden osakkeenomistajien tulee ilmoittaa mahdolliset henkilömuutokset vuosittain Caddiemasterille.

 

Osakasetuja kaudella 2021 ovat mm:

  • Ylivoimaiset varausoikeudet: varaukset 9 päivän päähän sekä osakaslähdöt, jotka ovat varattavissa edellisenä päivänä. Osakkeenomistajalla voi olla korkeintaan kuusi varausta voimassa.
  • Meren aamuysi: Meren väylät on varattu osakkaiden ja heidän vieraiden käyttöön klo 7-8:30.
  • Osakaskortti: kortin haltijat pääsevät vierailemaan edullisesti yli 20:lle eri osakaskentälle. Kortti oikeuttaa nimetyillä kentillä yhteen kierrokseen -50 % alennuksella päivän Green Feen hinnasta kerran kesässä.
  • Osakkaan vieras: osakkaat ja heidän vieraansa saavat Green Feen alennettuun hintaan.
  • Eksklusiiviset tapahtumat: Osakkeenomistajat pääsevät nauttimaan vain osakkaille tarkoitetuista tapahtumista.
  • Alennukset ja edut: tuotteissa ja palveluissa osakkaat hyötyvät osakashinnoista.

 

 

VIERASPELAAJIEN ENNAKKOVARAUKSET

Mikäli vieraspelaajat haluavat tehdä varauksia kentälle varausehtojen sallimaa aikaa aikaisemmin, voi asiakas tehdä ennakkovarauksen. Ennakkovarauksissa voimassa ovat ennakkovarauksen ehdot, jolloin kierroksen hinta on normaali päivän Green Fee-hinta, eikä varauksissa voi hyödyntää muita etuja tai maksutapoja, kuten alennuksia, pelilippuja tai pelioikeuksia.

 

OSAKKAAN VIERAS

Osakkeenomistaja voi tuoda kentälle vieraita edullisempaan osakashintaan.

Yksi vieras voi hyödyntää osakkaan vieraan Green Fee hintaa enintään kolme kertaa kaudessa. Osakas voi kuitenkin tuoda kauden aikana niin monta vierasta kuin haluaa.

Edun hyödyntämiseksi osakkaan tulee tulla yhdessä vieraansa kanssa ilmoittautumaan kierrokselle Caddiemasterin toimistolla. Osakkaan vieraan etuhintaan ovat oikeutettuja ainoastaan osakkaan kanssa samassa lähdössä pelaavat pelaajat. Osakas voi siis tuoda enintään kolme pelaajaa kerralla, jotka voivat hyödyntää etua.

 

OSAKKAIDEN LÄHTÖAJAT

Varauskalenterin tasatuntilähdöt ovat osakkeenomistajien varattavissa aikaisintaan edellisenä päivänä. Muut kuin osakkaat voivat varata lähtöaikoja tasatuntilähdöille aikaisintaan tuntia ennen lähtöaikaa. Osakas voi tuoda tasatuntilähtöihin myös vieraitaan pelaamaan.

Tasatuntilähtöjen lisäksi kaudella 2021 otetaan osakkaiden käyttöön osakkaiden puolituntilähdöt. Puolituntilähdöt ovat tasatuntilähtöjen lailla varattavissa aikaisintaan edellisenä päivänä. Muut kuin osakkaat voivat varata lähtöaikoja puolituntilähdöille aikaisintaan tuntia ennen lähtöaikaa.

Puolituntilähdöt ovat ainoastaan osakkeenomistajien käytössä, eikä niihin voi tehdä varauksia vieraille. Näin pyritään tarjoamaan osakkaille entistä parempia varausmahdollisuuksia lyhyelläkin varausajalla. Puolituntilähdöt ovat käytössä 28.6.-8.8.2021 välillä.

Tasa- ja puolituntilähtöjen varaukset tulee tehdä olemalla yhteydessä Caddiemasteriin. Osakkaiden lähtöajat tulevat varattavaksi edellisenä päivänä, kun Caddiemasterin toimisto aukeaa. Osakaslähtöajat ovat erittäin suosittuja ja ne voivat täyttyä jo heti edellisen päivän aamuna. Toimistolla on palvelujärjestys, jonka mukaan ensisijaisesti palvellaan paikan päällä klubilla olevat asiakkaat, seuraavaksi puhelimitse soittavat asiakkaat ja viimeiseksi sähköpostia lähettäneet asiakkaat.

 

LÄHTÖAIKOJEN PERUUTTAMINEN

Varattu lähtöaika, jota ei voida käyttää, on aina peruutettava. Lähtöaikansa peruvan pelaajan tulee itse peruuttaa lähtöaikansa olemalla yhteydessä Caddiemasteriin. Peruuttaminen on tehtävä viimeistään 12 tuntia ennen varattua lähtöaikaa. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta tai myöhässä perutusta lähtöajasta golfyhtiöllä on oikeus veloittaa 50 €.

Mikäli pelaaja rikkoo ajanvaraussääntöjä, voidaan hänen kaikki varauksensa ja varausoikeutensa peruuttaa määräajaksi, kuitenkin vähintään viikoksi.