26.06.2020

Virpiniemi Golf Oy:n strategiatyöryhmä on koottu päivittämään yhtiön strategia

Virpiniemi Golf Oy:n hallitus on nimennyt strategiatyöryhmän työstämään uutta strategiaa. Työryhmään kuuluvat Jarmo Okkonen (pj.), Tapio Särkilahti, Kari-Pekka Kronqvist, Irene Seppänen, Hannu Karppinen, Julius Patokoski ja Pasi Voutilainen. Ryhmä aloitti työskentelyn 25.6.2020 ja sen  tehtävänä on valmistella uusi strategia tämän kesän ja loppuvuoden aikana siten, että strategia voidaan esitellä 2021 alkuvuoden yhtiökokouksessa. Strategiatyössä tullaan hyödyntämään osallistavia menetelmiä ja mm. keräämään palautetta ja näkemyksiä osakkailta ja muilta golfyhteisön jäseniltä sekä yhteistyökumppaneilta.