Säännöt

Paikallissäännöt

Paikallissäännöt kertovat poikkeuksista kentällämme.

Kilpailumääräykset

Kilpailumääräykset ohjeistavat kilpailuihin ilmoittautumisessa ja kilpailuissa pelaamisessa.

Kenttäohjesääntö

Virpiniemi Golfin kenttäohjesääntö kertoo pelaajan oikeuksista ja vastuista.

Virpiniemi Golfin paikallissäännöt 2023

1. Kaikki kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla. Väylän 15 viheriötä kiertävältä tieltä voi vapautua viheriön oikealla puolella olevalle pudotusalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla.

2. Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja, ja niiden poistaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.

3. Sinisillä paaluilla merkitään korjauksenalaista aluetta, josta saa pelata ja sinivalkoisilla paaluilla korjauksenalaista aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.

4. Bunkkerissa olevat veden valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.

5. Väylän 1 vasemman puolen metsän ulkona oleva alue on kiellettyä pelialuetta, minne ei saa mennä hakemaan tai etsimään palloa. Pelaajan täytyy vapautua Säännön 16.1f (2) mukaisesti, jos hänen pallonsa on kielletyn pelialueen ulkopuolella ja mikä tahansa kielletyllä pelialueella oleva haittaa hänen aiotun lyöntiasentonsa aluetta tai svingin vaatimaa tilaa. Tällöin pelaaja ei saa pelata palloa sijaintipaikaltaan.

6. Väylän 2 oikealla puolella oleva hiekka-alue on kentän yleistä pelialuetta (sääntö 2.2a)

7. Pallon ollessa estealueella väylällä 11 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

– Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti
– Pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön vasemmalla puolella olevalle pudottamisalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.

8. Pallon ollessa estealueella väylällä 15 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

– Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti
– Pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön lähistöllä olevalle pudottamisalueelle, joka on merkitty vihreäpäisillä paaluilla. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.

9. Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua kiinteästä haitasta säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

– Poikkeus: Vapautumista ei sallita, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

10. Kun pallo on punaisessa estealueessa väylällä 3, pelaaja voi ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa pallon alkuperäisen estealueen vastakkaiselle puolelle:

– Vertailupiste on estealueen vastakkaisella puolella oleva piste, joka on yhtä kaukana reiästä kuin se piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.
– Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on kaksi mailan mittaa

11. Ulkorajoilla olevat verkot: Väylän 1 oikealla reunalla oleva verkko tolppineen ja väylän 17 vasemmalla reunalla oleva verkko tolppineen ovat ulkorajan merkkejä, eikä niistä voi vapautua ilman rangaistusta. Väylän 12 vasemmalla reunalla oleva verkko, niiltä osin kuin se on kentän alueella, on kiinteä haitta, josta voi vapautua ilman rangaistusta.

Paikallissäännön rikkomisesta rangaistus on yleinen rangaistus (lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys).

Virpiniemen toimintaohje: Väylän 9. jälkeen kymmenen minuutin tauko klubitalolla.

TAKAISIN YLÖS

Virpiniemi Golfin kilpailumääräykset

ViGC Kilpailumääräykset

Seuran järjestämissä kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limitedin ja The United States Golf Associationin hyväksymiä golfin kansainvälisiä sääntöjä, kentän paikallissääntöjä sekä Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun voi ilmoittautua verkkosivujen kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti caddiemasterille. Ilmoittautuessa täytyy aina ilmoittaa nimi, tarkka tasoitus sekä kotiseura. Kilpailija voi toivoa myöhäistä tai aikaista lähtöä ilmoittautumisen yhteydessä mutta toivomusta ei välttämättä voida toteuttaa. Viikonlopun kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään torstaina ja muuten kaksi (2) päivää ennen kilpailupäivää klo 18.00 mennessä ellei kilpailukutsussa ole toisin määrätty. Mikäli kilpailussa on tilaa, on jälki-ilmoittautuminen mahdollista.

Kilpailun lähtöluettelo on nähtävillä viikonlopun kisoihin perjantaina ja muuten päivää ennen kilpailua klo 18 mennessä internet-sivuilla.

Viikkokilpailuihin ilmoittaudutaan kierrokselle lähtiessä, lähtöjärjestystä ei arvota.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tasoituskorttia.

Osanoton peruminen

Peruminen täytyy tehdä caddiemasterille viimeistään vuorokautta ennen kilpailun alkua. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin, kilpailija joutuu maksamaan kilpailumaksun, mikäli kilpailijalla ei ole lääkärintodistusta tai muuta hyväksyttävää syytä. Seuraavaan kilpailuun ei voi osallistua ennen kuin maksu on suoritettu.

Kilpailumaksut

Kilpailukohtaiset maksut ovat nähtävissä kilpailun tiedoissa Golf GameBookissa.

Ellei muuta ole ilmoitettu kaikki kilpailumaksut, lukuunottamatta viikkokilpailuja, sisältävät lounaan seisovasta pöydästä.

Osallistujat, osanottajamäärät ja tasoitukset

Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki green cardin omaavat pelaajat myös muista seuroista. Avoimissa kilpailuissa voi olla tasoitusraja.

Viikkokilpailuihin voivat osallistua vain Virpiniemi Golf Clubin jäsenet.

Seuran mestaruuskilpailut on tarkoitettu vain Virpiniemi Golf Clubia kotiseuranaan pitäville jäsenille.

Kutsukilpailut on tarkoitettu erikseen kutsutuille pelaajille.

Kilpailukutsussa on määritelty osanottajamäärät sarjoittain. Sarjan järjestämiseksi osallistujia pitää olla vähintään neljä (4). Sponsori voi järjestää sarjan myös pienemmälle määrälle pelaajia.

Suurin kilpailussa käytettävä tarkka tasoitus on 36,0 ellei kilpailukutsussa toisin määrätä.

Kilpailujen alkamisaika, uloslyöntipaikat sekä caddien käyttö

Kilpailujen alkamisajat ovat kilpailukohtaisia ja ne mainitaan kilpailun tiedoissa Golf GameBookissa. Jos pelaaja myöhästyy enintään 5 min lähtöajastaan, on rangaistus lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys. Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän, suljetaan hänet pelistä. (Säännön 6-3A huomautus)

Tiiauspaikkoja käytetään yleensä seuraavasti: miesten A-sarja 58-tii, miesten B-sarja 55-tii, naisten A-sarja 51-tii ja naisten B-sarja 48-tii. Tästä voi olla kilpailukohtaisia poikkeuksia.

Caddie on sallittu kilpailussa. Pelaaja on kuitenkin vastuussa hänestä ja hänen käytöksestään. Caddie voidaan tarvittaessa poistaa, mikäli hän aiheuttaa häiriötä.

Matkapuhelimen, etäisyysmittarin ja golfauton käyttö

Matkapuhelimen tulee olla kilpailussa äänettömänä. Puhelinta saa käyttää tuloskirjanpitoon, hätätapauksissa, otettaessa yhteyttä tuomariin tai kilpailutoimikuntaan.

Rangaistus määräyksen rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys jokaista sellaista reikäväliä kohden, missä rike on tapahtunut.
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä jokaista sellaista reikäväliä kohden, missä rike on tapahtunut.

Etäisyysmittarin käytöstä säädetään paikallissäännöissä.

Rangaistus määräyksen rikkomisesta:
Ensimmäinen rikkomus: kaksi lyöntiä
Toinen rikkomus: kilpailusta sulkeminen

Golfauton ja vastaavien käyttäminen kilpailuissa on kielletty. Kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön seuran avoimissa kilpailuissa.

Rangaistus määräyksen rikkomisesta:
Kilpailusta sulkeminen.

Hidas pelaaminen (Säännön 6-7 huomautus)

Ryhmä voidaan ottaa ilman erillistä huomautusta aikatarkkailuun kun se on yli 5 min laadittua aikataulua jäljessä. Aikatarkkailussa olevalla pelaajalla on 40 sekuntia aikaa valmistautua omaan lyöntiinsä. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia.

Ensimmäinen aikarikkomus (yksi rangaistuslyönti)

Toinen aikarikkomus (kaksi rangaistuslyöntiä)

Useampi aikarikkomus (kilpailusta sulkeminen)

Reikäpelissä rangaistuslyöntien sijasta aiheutuu reiän menetys.

Pelin nopeuttamiseksi pallo on pistebogeykilpailuissa nostettava, kun pisteitä ei enää tule.

Palkinnot

Palkinnot jaetaan välittömästi kilpailun jälkeen. Kilpailija voidaan palkita vain yhdestä sarjasta, poikkeuksena kilpailut, joissa palkitaan paras tasoitukseton lyöntipelitulos. Mikäli kilpailija ei ole paikalla, voi palkinnon noutaa caddiemasterin toimistosta.

Mahdolliset arpapalkinnot annetaan ehdottomasti vain paikalla olijoille.

Kortin täyttäminen

Kilpailija saa tuloskortin ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailija on vastuussa kortin esitäytettyjen tietojen paikkaansa pitävyydestä.

Tasatilanteen ratkaiseminen

Tasoituksettomat lyöntipelikilpailut:

Mikäli kilpailijoilla on kilpailussa sama lopputulos, ratkaistaan voittaja matemaattisella menetelmällä*.

Seuran mestaruudesta pelataan tasatilanteessa 18. reikää äkkikuolema-periaatteella kunnes paremmuus selviää.

Tasoitukselliset lyöntipelikilpailut:
Tasoituksellisissa kisoissa parempi tarkka tasoitus ratkaisee voittajan. Jos tasoitukset ovat samat, käytetään matemaattista menetelmää* kuten tasoituksettomissa lyöntipelikilpailuissa reikäkohtaiset tasoitukset huomioiden.

Pari- tai joukkuekilpailussa tasoituksena käytetään parin tai joukkueen kilpailussa käyttämää tarkkaa tasoitusta.

Reikäpelikilpailut:
Reikäpelikilpailuissa pelataan tarvittaessa jatkoreikiä ratkaisuun saakka.

*) Matemaattinen menetelmä:
18 reiän kilpailut
Tasatuloksen ratkaisee viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

36 reiän kilpailut
Tasatuloksen ratkaisee viimeisten 18 reiän tulos ja sen jälkeen kuten 18 reiän kilpailussa.

54 ja 72 reiän kilpailut
Tasatuloksen ratkaisee paras viimeisen 36 reiän tulos, sen jälkeen kuten 36 reiän kilpailussa.

Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä, ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli viimeiset 9, 6, 3 ja viimeinen reikä.

TAKAISIN YLÖS

Virpiniemi Golf Club Ry:n kenttä- ja peliohjesääntö

PELIOIKEUDET
Pelaajalla tulee olla pelioikeus tai kertapelioikeus Virpiniemen Golfkentälle.

Osakkeisiin kuuluva pelioikeus
Pelaaja voi ottaa osakkeeseen kuuluvan pelioikeuden käyttöönsä, kun kaikki erääntyneet maksut on maksettu golfyhtiölle ja golfseuralle.

B-, C-, C2 ja D-osakkeiden henkilökohtaisen pelioikeuden käyttäjä on nimettävä vuosittain eikä käyttäjää voida vaihtaa ilman yhtiön erikseen antamaa suostumusta lukuun ottamatta osakkeen omistajanvaihdosta kauden aikana.

D-osakkeisiin kuuluvien kertapelioikeuksien (pelilippujen) käyttäjien nimet on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon etukäteen ellei pelaaja ole kyseisen osakkeen omistaja. Ilmoituksessa, joka on paras tehdä sähköpostilla, on ilmoitettava luovutettujen kertapelioikeuksien määrä, luovutuksensaajan nimi ja kotiseura. Mikäli caddiemaster joutuu erikseen selvittämään kertapelioikeuden luovuttamiseen liittyviä kysymyksiä, peritään 10 €:n toimistomaksu. Kertapelioikeutta ei voida puolittaa, kuin ainoastaan klo 18 jälkeen olevissa lähdöissä. Osakkeenomistaja voi puolittaa kertapelioikeuden milloin tahansa. Vieraspelaajat eivät voi käyttää kertapelioikeutta kilpailuissa, vaan heiltä peritään kilpailu green fee osallistumismaksun yhteydessä. Tasoitusrajat koskevat myös kertapelioikeudella pelaavia vieraspelaajia. Kertapelioikeudet ovat pelikausikohtaisia.

Vuokrapelioikeus
Mikäli pelaaja on vuokrannut pelioikeuden osakkeenomistajalta, vuokraamisesta on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon ennen vuokraoikeuden käyttöönottamista. Käyttäjää ei voida vaihtaa pelikauden aikana ilman yhtiön erikseen antamaa suostumusta. Vuokrapelioikeudella pelaavan tulee olla Virpiniemi Golf Club Ry:n jäsen.

Junioripelioikeus
Junioripelioikeuden voi saada enintään 21-vuotias pelaaja, joka on Virpiniemi Golf Club ry:n jäsen.

Opiskelijapelioikeus
Opiskelijapelioikeuden voi saada voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen läsnäolotodistuksen esittävä henkilö, joka on Virpiniemi Golf Club ry:n jäsen. Henkilöllä tulee myös olla Kelan päätös oikeudesta opintorahaan.

Green Fee pelaaja
Pelaaja voi ostaa green feen caddiemasterin toimistosta hinnastossa määriteltyyn hintaan.

Green fee oikeuttaa yhteen pelikierrokseen golfkentällä. Green feetä ei voida puolittaa, kuin ainoastaan klo 18 jälkeen olevissa lähdöissä. Osakkeenomistaja voi puolittaa green feen milloin tahansa.

Jäsen- ja tasoituskortti
Mobiilissa toimivan eBirdie jäsen- ja tasoituskortin saavat käyttöönsä kaikki Virpiniemi Golf Club ry:n jäsenet.

LÄHTÖAIKOJEN VARAAMINEN

Lähtöaikojen varaaminen tapahtuu ensisijaisesti yhtiön kotisivuilla Nexgolf-varausjärjestelmän kautta tai puhelimitse caddiemasterin toimistosta 0300 870 515. Varaaminen on mahdollista myös paikan päällä. Osakkaalla voi olla voimassa enintään 6 lähtöaikaa. Osakkaat voivat varata lähtöaikoja 9 päivää eteenpäin. Osakkaat voivat myös varata tasatuntiaikoja jo seuraavalle päivälle NexGolfissa, puhelimitse sekä paikan päällä. Puolituntiajat ovat varattavissa osakkaille 27.6.-7.8. klo 9:30-14:30. Osakkaalla on oikeus varata lähtöaikoja itselleen ja ryhmässään pelaavalle vieraalleen myös Meren aamuysille sekä tasa- ja puolituntiaikoihin. Tasa- ja puolituntiajat ovat varattavissa muille kuin osakkeenomistajille neljä tuntia ennen lähtöaikaa, mikäli lähtö on vapaana.

Vuokrapelioikeuden haltijalla voi olla voimassa enintään 3 lähtöaikaa. Varaus voi koskea lähtöaikoja 7 päivää eteenpäin.

Pelilipuilla pelaavalla ViGC ry:n jäsenellä voi olla voimassa kerallaan 1 lähtöaika, jonka hän voi varata 7 päivää eteenpäin.

Vieraspelaajat voivat varata arkisin lähtöajan 3 päivää eteenpäin ja viikonloppuisin edellisenä päivänä.

Jos vieraspelaaja haluaa varata aikoja pidemmän ajan päähän, tarjoamme ennakkovarausta, jolloin voimassa ovat ennakkovarauksen ehdot. Ennakkovarauksessa maksutapana toimii vain päivän normaali green fee (arkisin 65e, viikonloppuisin 70e).

Ennakkovarauksessa ei voi hyödyntää pelilippuja, eikä siihen voi yhdistää muita etuja tai tarjouksia.

LÄHTÖAIKOJEN PERUUTTAMINEN

Varattu lähtöaika, jota ei voida käyttää, on aina peruutettava. Peruuttaminen on tehtävä viimeistään 6 tuntia ennen varattua lähtöaikaa. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta tai myöhässä perutusta lähtöajasta golfyhtiöllä on oikeus veloittaa 50 €.

Mikäli pelaaja rikkoo ajanvaraussääntöjä, voidaan hänen kaikki varauksensa ja varausoikeutensa peruuttaa määräajaksi, kuitenkin vähintään viikoksi.

MYÖHÄSTYMINEN LÄHTÖAJASTA

Jos epäilet, että myöhästyt lähtöajasta, ilmoita siitä heti caddiemasterille. Jos myöhästyt omasta lähtöajastasi, se on valitettavasti mennyt. Caddiemaster voi yrittää mahdollisuuksien mukaan siirtää lähtöaikaasi. Turvallisuuden vuoksi lähdöstä myöhästyneet pelaajat eivät saa lähteä kentälle kävelemään ryhmänsä perään tai lähteä pelaamaan väliin.

ILMOITTAUTUMINEN

Pelaajan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti caddiemasterin toimistossa hyvissä ajoin ennen varattua lähtöaikaa. Jos caddiemasterin toimisto ei ole vielä auki (aamulla), ilmoittautuminen voi tapahtua myös kierroksen jälkeen tai tauolla.

KIERROKSELLE LÄHTEMINEN

Lähtöaika tarkoittaa sitä aikaa, jolloin ryhmän tulee aloittaa pelikierroksen ensimmäisellä väylällä.

Ota huomioon, että klubitalolta menee viisi minuuttia kävellen ykköstiille. Voit siirtyä hyvissä ajoin ykköstiin lähellä olevalle penkille odottamaan lähtöaikaasi. Tällöin on huomattava, ettei aikaisemmin lähteviä pelaajia saa häiritä.

PELAAJAA JA PELIRYHMÄÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Pelaajan tulee olla suorittanut green card ja hänellä tulee olla pelioikeus kentälle. Tasoituskortti on esitettävä vastaanotossa vaadittaessa. Aloittelijat voivat pelata seuran jäsenen ohjaamina 9 reikäisen kipinäkierroksen, joka maksaa 20 €.

Pelaajat, joiden tasoitus on 36-54, pelaavat punaiselta/aloittelijateeltä. Peliryhmässä voi olla enintään neljä pelaajaa, ja peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus voi olla enintään 108.

Vieraspelaajan tasoitus voi olla enintään 36, ellei hän ole osakkaan vieraana. Osakkaan mukana tasoitus voi olla korkeampikin ja tällöin osakas on vastuussa ryhmän sujuvasta etenemisestä ja toiminnasta kentällä. Muissa tapauksissa ryhmän alhaisimmalla tasoituksella pelaava vastaa em. asioista. Caddiemaster voi joissain tilanteissa poiketa tasoitusrajoista. Tästä esimerkkinä hiljaisien lauantai-iltojen klo 15 jälkeiset tarjouslähdöt.

Caddiemaster voi harkintansa mukaan täydentää peliryhmiä, vaikka em. rajat ylittyisivätkin.

Valvojalla on oikeus jakaa peliryhmä, jos peli etenee hitaasti tms. pelaamiseen liittyvästä syystä.

VARUSTEET, GOLFKÄRRYT

Pelaajalla tulee olla asianmukainen golfvarustus. Siihen sisältyy minimissään oma mailasetti, laukku, greenihaarukka, omat pallot ja asianmukainen golfvaatetus. Metallipiikkisten kenkien käyttäminen on kielletty. Golfkärryt ovat maksuttomia ja ne on käytön jälkeen palautetaan omille paikoilleen.

GOLFAUTON KÄYTTÄMINEN

Kentällä voidaan käyttää vain yhtiön hyväksymiä golfautoja, joita voi vuokrata caddiemasterilta. Pelaaja on velvollinen tutustumaan golfauton turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattamaan niitä. Golfautolla liikutaan pääasiallisesti polkuja ja väylien reunoja pitkin. Tiillä, viheriöillä, hiekkaesteissä ja metsässä ajo on kielletty. Kenttämestari voi kieltää golfautojen käytön kentän kulumisen hillitsemiseksi tai vaurioiden estämiseksi. Pelaaja vastaa itse golfautolle aiheuttamistaan vahingoista. Golfautojen kuljettamiseen vaaditaan vähintään M- eli niin sanottu mopokortti 1.1.1985 ja sen jälkeen syntyneiltä ajajilta. Golfautoja koskevat normaalit tieliikenteen lait ja asetukset. Pelaaja saa käyttää golfautoa kilpailuissa vain esittämällä lääkärintodistuksen.

PELAAMINEN

Pelaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota pelinopeuteen. Tavoiteaika kierrokselle on 4 tuntia. Tämä pitää sisällään pakollisen 10 minuutin tauon puolivälissä. Väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Sujuva pelaaminen edellyttää, että pelaaja valitsee mailansa ja valmistautuu etukäteen lyöntiinsä. Harjoituslyöntejä ja heilautuksia on syytä rajoittaa ja avauslyöntipaikoilla harjoituslyönnit tulee tehdä lyöntipaikan ulkopuolella. Puttaaminen suoritetaan ripeästi turhia mittaamisia ja tutkimisia välttäen. Lyöntijärjestyksessä on syytä noudattaa periaatetta, että se lyö, joka on ensimmäisenä valmiina. Pelaajien on hyvä seurata pelikavereidensa lyöntejä ja pallon putoamispaikkoja, jotta vältyttäisiin turhilta etsimisiltä. Mikäli pallo suuntautuu varsinaisen pelialueen ulkopuolelle, varapallo tulee lyödä aina. Kadonneen pallon etsimiseen saa käyttää aikaa enintään viisi minuuttia.

Tarvittaessa takaa tulevalle ryhmälle annetaan ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallo voi aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä FORE. Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt lyöntisi.

Huomioi erityisesti kentällä työskentelevät kentänhoitajat. Et saa lyödä ennen kuin kentänhoitaja on antanut selvän merkin (käden heilautus), jos kentänhoitajia työskentelee väylälläsi.

Ole erityisen tarkkana väylällä 12 avauslyöntisi ja varsinkin sitä seuraavan lyöntisi suhteen. Väylä 12 sijaitsee karavaanarialueen vieressä. Suuntaa lyöntisi niin, ettei pallo päädy karavaanarialueelle. Jos jostain syystä näin kuitenkin tapahtuu, palloa ei saa mennä hakemaan alueelta. Tapahtumasta on ilmoitettava heti kierroksen jälkeen ehdottomasti caddiemasterille mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten.

Kentällä on noudatettava hyviä tapoja, golfetikettiä, siisteyttä ja järjestystä.

Kentällä ei saa turhaan huutaa tai muutoinkaan häiritä kanssapelaajia ja ulkopuolisia.

Tupakannatsojen jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty. Tupakat on tumpattava tuhkakuppeihin tai kerättävä mukaan purkkeihin.

Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin tiiauspaikoilla.

Lemmikkieläinten tuominen kentälle on kielletty.

Jos pelaaja joutuu käymään bunkkerissa, kaikki jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.

Pallon alastulojäljet viheriöillä on ehdottomasti korjattava greenihaarukalla. Greenihaarukan oikea käyttötapa on esitetty vastaanotossa ja Virpiniemi Golfin kotisivuilla ja se on kaikkien pelaajien syytä opetella kunnolla. Peliryhmäsi poistuessa greeniltä sinne ei saa jäädä yhtäkään korjaamatonta alastulojälkeä.

Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.

Väylillä on lyöntien johdosta irronneet turpeet asetettava paikoilleen.

Teebokseissa täytetään lyöntijälki hiekka-nurmiseoksella.

Pallojen onkiminen vesiesteistä on kielletty.

Ukkosella pelaaminen on kielletty. Valvoja pyrkii antamaan merkin päälle nousevasta ukkosesta. Palaa heti klubitalolle mahdollisuuksiesi mukaan. Ukkosen sattuessa lähtöajat perutaan.

Pakkasella ja kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.

Paikallisohjesäännössä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä pelaamisesta kentän eri paikoissa.

KILPAILUT

Pääsääntöisesti kenttä suljetaan muulta pelaamiselta kilpailujen ajaksi. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailusääntöjä ja mahdollisesti muita annettuja määräyksiä.

VAHINGOT

Kenttää ja kentällä olevaa kalustoa on käsiteltävä varoen ja huolellisesti. Jokainen pelaaja on itse vastuussa omasta pelaamisestaan ja lyönneistään sekä niillä mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Erityisesti on varottava lyömästä palloa kentän rajojen ulkopuolelle, missä kulkee teitä ja sijaitsee asutusta. Mikäli pelaaja on lyönyt pallon kentän rajojen ulkopuolelle ja aiheuttanut vahinkoa, on siitä viimeistään heti pelikierroksen jälkeen raportoitava caddiemasterin toimistoon.

Samoin mikäli golfkentälle, sen kalustolle tai ulkopuolisille on aiheutunut vahinkoa, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti caddiemasterin toimistoon. Myös muiden aiheuttamista vahingoista ja kentällä havaituista vioista tai puutteista on ilmoitettava caddiemasterin toimistoon.

Kaikki kentällä pelaavat jonkin kotimaisen golfseuran jäsenet kuuluvat Suomen Golfliiton vakuutusturvan piiriin. Mikäli olet lyönyt pallosi kentän rajojen ulkopuolelle ja olet aiheuttanut vahinkoa, ilmoita asiasta välittömästi caddiemasterin toimistoon ja täytä vahinkoilmoitus. Näin varmistat asian selvittämisen ja vakuutuskorvauksen saamisen. Vakuutusteknisistä syistä muistathan aina ilmoittautua lähtiessäsi pelaamaan.

KENTÄN VALVONTA

Pelaamista valvovat caddiemasterit, kapteenit, kenttämestari ja yhtiön erikseen asettamat valvojat.

Pelaajien on noudatettava heidän ohjeitaan. Heillä on oikeus jakaa tai yhdistää ryhmiä pelin kuluessa, mikäli he katsovat sen olevan aiheellista pelin sujumisen kannalta.

KENTTÄOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäohjesäännön noudattamista caddiemasterit, kapteenit ja kenttämestari ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään ilmoitus pelaajan kotiseuraan. Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto etikettirikkeen, hitaan pelin tai muun syyn vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko Virpiniemi Golf Club ry:n kapteenit tai yhdistyksen toiminnanjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

[Päivitetty 27.4.2023]

TAKAISIN YLÖS