Virpiniemi Golf Oy

Kenttäyhtiö

Virpiniemi Golf Oy

Yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu 19.3.2004 ja yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 28.4.2004.

Tiedustelut ja osakemyynti:

Toimitusjohtaja

Pasi Voutilainen
050 521 8629
[email protected]

Laskutustiedot

Virpiniemi Golf Oy
Virpiniementie 501
90810, Kiviniemi

Virpiniemi Golf Oy saa tuloja seuraavista lähteistä:

 • vastikkeina osakkeenomistajilta
 • vuokratuloina pelioikeuksien vuokrauksesta
 • green fee-tuloina vieraspelaajilta
 • harjoituspallojen myynnistä
 • mahdollisina vuokratuottoina ulkopuolisilta vuokralaisilta
 • yritystapahtumien järjestämisestä
 • mainostuloina golfkentälle ja erilaisiin painotuotteisiin sijoitetuista mainoksista
 • korvauksena Virpiniemi Golf Club ry:ltä sen yhdistykselle antamista palveluista

Virpiniemi Golf Oy vastaa seuraavista kuluista:

 • kentän hoito kokonaisuudessaan
 • klubi- ja muiden rakennusten ylläpito ja huolto
 • kenttähenkilöstön ja tarvittavan toimisto- ja muun henkilökunnan palkkamenot
 • koneiden ja laitteiden huolto- ja investointikulut
 • toimisto-, hallinto-, markkinointi-, kiinteistö-, ym. kulut
 • pääomakulut

Tuloslaskelma ja tase

Yhtiön oma pääoma oli taseen 31.12.2021 mukaan 4,427 milj. euroa.

OY:n hallitus

Puheenjohtaja:

Tapio Särkilahti (0500 690 456 / [email protected])

Varsinaiset jäsenet:

Jarmo Okkonen (050 483 5170 / [email protected])
Markku Holma (050 434 5714 / [email protected])
Hanna Haipus (050 408 5073 / [email protected])
Hannu Karppinen (0400 944 144 / [email protected])

Varajäsenet:

Keijo Kauppila (0400 687 657 / [email protected])
Simo Salonen (040 558 2480 / [email protected])

Yhtiöjärjestys

Tutustu Virpiniemi Golf Oy:n yhtiöjärjestykseen täällä.