Virpiniemi Golf Oy

Kenttäyhtiö 
Virpiniemi Golf Oy 

Yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu 19.3.2004 ja yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 28.4.2004. 

Tiedustelut ja osakemyynti: 

Toimitusjohtaja
Pasi Voutilainen
050 521 8629
pasi.voutilainen@virpiniemigolf.fi

 

LASKUTUSTIEDOT

Virpiniemi Golf Oy
Virpiniementie 501
90810, Kiviniemi

 

Virpiniemi Golf Oy saa tuloja seuraavista lähteistä:

 • vastikkeina osakkeenomistajilta
 • vuokratuloina pelioikeuksien vuokrauksesta
 • green fee-tuloina vieraspelaajilta
 • harjoituspallojen myynnistä
 • mahdollisina vuokratuottoina ulkopuolisilta vuokralaisilta
 • yritystapahtumien järjestämisestä
 • mainostuloina golfkentälle ja erilaisiin painotuotteisiin sijoitetuista mainoksista
 • korvauksena Virpiniemi Golf Club ry:ltä sen yhdistykselle antamista palveluista

Virpiniemi Golf Oy vastaa seuraavista kuluista:

 • kentän hoito kokonaisuudessaan
 • klubi- ja muiden rakennusten ylläpito ja huolto
 • kenttähenkilöstön ja tarvittavan toimisto- ja muun henkilökunnan palkkamenot
 • koneiden ja laitteiden huolto- ja investointikulut
 • toimisto-, hallinto-, markkinointi-, kiinteistö-, ym. kulut
 • pääomakulut

Tuloslaskelma ja tase

Yhtiön oma pääoma oli taseen 31.12.2021 mukaan 4,427 milj. euroa.  

OY:n hallitus

•    Puheenjohtaja: Tapio Särkilahti (0500 690 456 / tapio@sarkilahti.net)

•    Varsinaiset jäsenet: Jarmo Okkonen (050 483 5170 / j.okkonen@hotmail.com), Markku Holma (050 434 5714 / markkuholma@hotmail.com), Hanna Haipus (050 408 5073 / hanna.haipus@kontio.fi) ja Hannu Karppinen (0400 944 144 / hannu.karppinen@ruskonbetoni.fi)

•    Varajäsenet: Keijo Kauppila (0400 687 657 / keijo.kauppila@elisanet.fi)  ja Simo Salonen (040 558 2480 / simo.salonen@aallon.fi)

Yhtiöjärjestys

Tutustu Virpiniemi Golf Oy:n yhtiöjärjestykseen täällä.